📊 Tổng kết tín hiệu ACG-PRO(12/05-12/09/2022)

Share

📍 12/05/2022(+33 pip):
– GBP/JPY: -51 pip
– EUR/USD: -28 pip
– XAU/USD: +112 pip

📍 12/06/2022(+128 pip):
– XAU/USD: +97 pip
– GBP/JPY: +54 pip
– AUD/USD: -23 pip

📍 12/07/2022(+111 pip):
– GBP/JPY: -55 pip
– XAU/USD: +99 pip
– NZD/USD: +67 pip

📍 12/08/2022(+124 pip):
– USD/CAD: +103 pip
– NZD/USD: -17 pip
– EUR/USD: +38 pip

📍 12/09/2022(+68 pip):
– XAU/USD: -53 pip
– EUR/USD: +62 pip
– USD/CAD: +59 pip

📌 Tổng kết tuần(12/05-12/09/2022): +464 pip.

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *