Dữ liệu/sự kiện hôm nay (10/08/2023)

Share

Tâm điểm giao dịch hôm nay:

  • 19:30 CPI Lõi (Tháng 07)
  • 19:30 Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 07)
  • 19:30 Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

Hôm nay rất nhiều tin tức quan trọng của USD, các nhà giao dịch cẩn trọng chú ý quản trị vốn.

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *