Giới thiệu

ACG – Asia Capital Group được thành lập với những nhân sự giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư công nghệ cao như chứng khoán, ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, hàng hóa; với đầy đủ vai trò từ nhà đầu tư, bán hàng, tư vấn, môi giới, đào tạo giao dịch và cung cấp công cụ đầu tư. Chúng tôi bước vào thị trường với sứ mệnh và mục tiêu lớn để phổ cập kiến thức chuẩn quốc tế tới các nhà đầu tư, làm cầu nối giữa nhà đầu tư với thị trường giao dịch thế giới, nâng tầm đầu tư của người Việt lên một tầm cao mới.

Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng kiến thức chuẩn quốc tế về đầu tư ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử. Tối đa lợi nhuận, tối thiểu rủi ro cho khách hàng thông qua dịch vụ môi giới, tư vấn chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Tầm nhìn: Trở thành đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo giao dịch, đào tạo môi giới và tư vấn đầu tư chất lượng cao.

Phạm vi lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn, môi giới về thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế, đặc biệt về thị trường ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Đào tạo, phân tích, đưa khuyến nghị giao dịch và đầu tư cho khách hàng về các sản phẩm tài chính. Quản lí quỹ giao dịch đầu tư trên các thị trường tài chính.

Giá trị cốt lõi: Trang bị kiến thức và công cụ về giao dịch và đầu tư, tối đa lợi nhuận cho nhà đầu tư.