Vàng giao ngay tiếp tục giảm

Share

Vàng giao ngay tiếp tục giảm, và mức giảm ngắn hạn đã từng kéo dài đến 11 đô la Mỹ, mức thấp nhất là 1942 đô la Mỹ mỗi ounce.

Bài Viết Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *